Mostek termiczny

Mostek termiczny

mostek termicznyMostek termiczny, to miejsce o zwiększonej i niekontrolowanej emisji ciepła z budynku. Straty cieplne z takiego miejsca mogą dochodzić do 20-30 proc. i są wprost proporcjonalna do wielkości jaki ma mostek termiczny. Efektem tego są m.in. zawilgocone ściany, rozwój pleśni i grzybów, a z upływem czasu poważne uszkodzenia elementów konstrukcji budynku. Dzieje się tak dlatego, że w miejscu powstawania mostka cieplnego temperatura powierzchni ściany bardzo często spada do tego stopnia, że przekroczona zostaje temperatura punktu rosy (punkt rosy to temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów).

Jak przyklejać płyty by nie powstał mostek termiczny?

Płyty styropianowe w układzie poziomym powinny być klejone z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych (minięcie powinno wynosić minimum 15 cm) aby zmimimalizować możliwość by powstał pionowy mostek termiczny. Do okładania muru najlepiej jest wybierać płyty całe, nieuszkodzone. Te nadłamane czy np. wyszczerbione lepiej wykorzystać – po docięciu – przy ocieplaniu nietypowych miejsc, w tym np. narożników ścian schodzących się pod katem innym niż 90 st. czy wykuszy w kształcie wielokątów. Płyty należy przy tym docinać tak, żeby spoiny poziome i pionowe nie pokrywały się z krawędziami otworów. Bardzo ważne jest też by zaprawa nie pojawiła się poza obrębem płyt. W przeciwnym wypadku uniemożliwi to prawidłowe ich dosunięcie. Nadmiar kleju koniecznie trzeba usunąć. Grubość warstwy kleju po dociśnięciu płyty do podłoża nie powinna przekraczać 10 mm.

Jak i czym wypełniać szczeliny?

Szczeliny, które są większe niż 2 mm należy wypełnić pociętymi pasami styropianu, albo niskoprężną pianką poliuretanową. Należy pamiętać, aby po wyschnięciu pianki koniecznie usunąć jej nadmiar (ostrym nożykiem). Całość następnie należy przeszlifować gruboziarnistym papierem lub pacą do styropianu i dokładnie odkurzyć. Wykonujemy to po to, by po przyklejeniu płyty tworzyły równą powierzchnię, a ciągłość izolacji została zachowana i to w każdym punkcie elewacji. Nie wolno wypełniać szczelin zaprawą klejącą do płyt, ponieważ pojawi się mostek termiczny. Mostek może również powstać w przypadku niedosunicia płyt i braku zapiankowania czy wypełnienia styropianem szczelin.